Om konsortiet

Hjemsted

Jagthytten
Kuskeskoven
Rosenfeldt gods

Søndermarksvej 28A
4760 Vordingborg

Formål

Medvirke til udbredelsen af kendskab til human jagtudøvelse i overensstemmelse med gældende love.
Udføre revirforbedringsarbejde og vildtpleje, herunder fodring og udsættelse af vildt.
Medvirke til bekæmpelse af krybskytteri og andre ulovligheder i forbindelse med jagt.
Arrangere jagter, samarbejde med naboer om fælles interesser
Styrke og befæste sammenholdet blandt medlemmerne.

Jagten

Jagten dækker 186 hektar blandet mark og skov med et rigt dyreliv. Udover naturligt forekommende jagtbart vildt udsætter konsortiet hvert år fasaner og agerhøns.

Kort